Wedstrijd-voorschriften

De volgende artikelen zijn aangepast: artikel 6, artikel 12
U dient hiervan kennis te nemen. Vanaf de eerste competitie wedstrijd 2017 dienen deze regels opgevolgd te worden.