Wedstrijd-regelement

De volgende artikelen zijn aangepast: artikel 7, artikel 11, artikel 12
U dient hiervan kennis te nemen. Vanaf de eerste competitie wedstrijd 2017 dienen deze regels opgevolgd te worden.